მომხმარებელი ნიშნავს ერთ პერსონიფიცრებულ ელ-ფოსტის მისამართს (you@yourcompany .ge).

ჯგუფური იმეილი (Business Group) კონკრეტული განყოფილებებისთვის მაგ: info@yourcompany, it@yourcompany .ge  sales@yourcompany და support@yourcompany არ შედის გადახდის ტარიფში და არ ითვლება დამატებით მომხმარებლებად.