ყველა G Suite-ის მომხმარებელს აქვს წვდომა Currents-ზე თავიანთი ადმინისტრატორის თანხმობით. მომხმარებლებს შეუძლიათ ინტერაქცია ორგანიზაციის გარეთ ადამიანებთან პირადი “კომუნითის” გამოყენებით, რომელიც კომპანიას გარე დომეინით უკავშირდება.