დიახ, Excel-ის .xls და .xlsx ფაილებში შეიძება კორექტირება ფორმატის უცვლელად