რადგან იმავე ფასად, ჩვენგან შეძლებ ლოკალური მხარდაჭერის მიღებას ნებისმიერ დროს; საბანკო გადარიცხვით გადახდას; შეძლებ ეროვნულ ვალუტაში ანგარიშსწორებას და სხვა.