იხილეთ Jamboard spec-sheet (PDF). მეტი ინფორმაციისთვის ან დაუკავშირდით Jamboard Help Center.