იმეილ სერვერის დაცვა და მისი არასასურველი დაცვა DDOS და სპამ შემოტევებისგან საკმაოდ რთული პროცესია. როცა საკუთარ ბიზნეს იმეილს ჰოსტთან ერთად ქმნით, ამ პროცესებზე ფიქრი და ნერვიულობა აღარ გიწევთ. იმეილ ჰოსტები ამ საქმეს გიმარტივებენ და თქვენ ნაცვლად აკეთებენ. თქვენ მიერ ჰოსტისთვის გაცემული უფლებების შესაბამისად, ჰოსტები ზედმეტ თავისტკივილს აგარიდებენ, რაც გაძლევთ საშუალებას, უფრო მნიშვნელოვან საქმეებზე კონცენტრირდეთ.