თქვენ შეგიძლიათ დახატოთ ჩარტები და დიაგრამები, ჩასვათ ობიექტები და ფორმები, დააფორმატიროთ ტექსტი და სურათები, ჩართოთ ანიმაციები და ა.შ.