1. ჩვენ გთავაზობთ მოხერხებულ გადახდას. გადახდა ყოველი კალენდარული თვის დასრულებისთანავე, გამოყენებული მომხმარებლების რაოდენობის შესაბამისად,
  2. ერთი საანგარიშო წლისთვის წინასწარ ანგარიშსწორება, წინასწარ განსაზღვრული მომხმარებლების მაქსიმალური რაოდენობით.

სხვა დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით: Sales@geosoft.ge
ანგარიშსწორება ეროვნულ ვალუტაში, გადახდის დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის კურსით