კონფიგურაციისას სრულ მხარდაჭერას გაგიწევთ ჩვენი სპეციალისტი,

TXT, MX, DMARC, DMIM, SPF ჩანაწერებს გავწერთ ყველა სტანდარტის გათვალისწინებით
კონფიგურაციისთვის დაგვიკავშირდი support@geosoft.ge