ერთდროულად რედაქტირება ნიშნავს, რომ რამდენიმე ადამიანი ერთ სლაიდზე ერთდროულად მუშაობს. გაზიარების პარამეტრები გაძლევთ საშუალებას, რომ მართოთ თუ ვის შეუძლია ნახოს და დაარედაქტიროს სლაიდი. რევიზიების ისტორიის გამოყენებით კი, სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ აღადგინოთ რედაქტირების ისტორიები და დაიტოვოთ სასურველი. ეს ფუნქცია ასევე არსებობს Google Docs და Sheets -ში.