დიახ. კალენდარის მიგრაციის ფუნქცია არაერთი ტიპის კალენდრისთვისაა შესაძლებელი, რომელიც მოიცავს როგორც Microsoft®-ს, ისე IBM®-სთვის.
მეტი ინფორმაციისთვის ინსტრუმენტებზე შეგიძლიათ იხილოთ Migrate your organization’s data to G Suite. Microsoft Exchange და Google Calendar-ზე ინფორმაციისთვის იხილეთ Calendar Interop ხელსაწყო. მეტი ინფორმაციისთვის სინქრონირებაზე Google Calendar-იდან და IBM Notes-დან იხილეთ – Options when migrating from IBM Notes.