დიახ. არაერთი კლავიატურის მალსახმობი არის ხელმისაწვდომი Google Sheets-ისთვის და ფუნქციით, შეეთავსოს იმ მალსახმობებს, რომლებიც Microsoft Office-ში გამოიყენეთ.