დიახ. თქვენ შეგიძლიათ არაერთი სხვადასხვა ფაილის PowerPoint .ppt, .pptx და სხვა პრეზენტაციის Google Slides ფორმატად გადაქცევა. ორიგინალი ფაილი დამოუკიდებელ ფაილად შეინახება.