დიახ. Google Forms შეუძლია იმდენივე მონაცემის შენახვა, რამდენიც Google Sheets. ცხრილებს კი ამჟამად 2 მილიონი უჯრედის მონაცემის შენახვა შეუძლია.