დიახ, თქვენ შეგიძლიათ შეხვედრებში ჩართოთ მომხმარებლები, პარტნიორები, ის ადამიანები, რომლებიც არ ეკუთვნიან თქვენს გუნდს, მაგრამ მათთან აწარმოებთ საქმიან კომუნიკაციას. Meet dial-in ნომრით ისინი სხვა კონფიგურაციების გარეშეც შეძლებენ შეხვედრაზე შემოსვლას, რისთვისაც დასჭირდებათ თქვენი ნებართვა