სპეციალური ანგარიშის შექმნა საჭირო არ არის. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ფორმაში არსებულ კითხვებს პასუხი გასცეს.