რა თქმა უნდა! ყველა სასურველი მონაწილის მოწვევა Meet-ის პლატფორმაზე იმდენად მარტივია, რომ ბმულის გაზიარებით, თითის ერთი შეხებით- ყველა შენს შეხვედრაზე გაჩნდება, მაგრამ ნებართვის გარეშე შემოსვლას ვერ მოახერხებს.