დიახ, მოდიფიკაციის დასაწყებად საჭირო რესურსების მისაღებად, გაეცანით Developer Page